CÁC SẢN PHẨM

Cơ khí CNC

Gia công tạo ra một sản phẩm bằng cách thay đổi hình dạng của một vật thể. Sản phẩm được hiện thực hóa từ nhiều phương pháp gia công khác nhau bao gồm CNC (Computer Numerical Control), gia công 3D với phần mềm phụ trợ CAD / CAM. Trục chính tốc độ cao cải thiện độ chính xác gia công của dụng cụ, nâng cao việc sử dụng máy tiện và máy phay và dụng cụ nhiều trục, cải tiến công nghệ chế tạo dụng cụ và phát triển vật liệu mới. Các công nghệ mới như công nghệ được sử dụng trong ngành sản xuất đã phát triển ngày càng nhiều phương pháp sản xuất có lợi thế hơn, dẫn đến hạ giá thành sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Lịch sử
    3Inquiry Cart